О школи

Школа у Клеку почиње са радом школске 1944/1945. године. Скупштина општине је донела решење којим је одлучено да се у центру села, где је већ постојала школска зграда,  настави школовање деце. Она је тада носила назив „Основна школа Клек“ и била је непотпуна, јер је имала само четири разреда. Потпуна основна школа постаје школске 1951/1952. године, а 1955/1956. добија  и  ново  име  те постаје ОШ „Драгица Правица“.

 

Изградња нове  школе  почела је 1976. године. Нова зграда, у  којој  се и  данас одвија  настава, изграђена је крајем 1977. године. Доста година касније,    20. априла 2001. године, одлуком Владе школа добија садашњи назив „Јован Дучић“  и  тог  дана  се  прославља  Дан  школе.

 

  

  

Маја 1982. године, у школском  дворишту су  асфалтирани терени за спортске активности  ( терен  за  мали  фудбал, кошарку  и одбојку ).  До реконструкције  терена  дошло  је  2011. године  и  осликан  је полигон  за саобраћај.

 

   

Још  један за  школу  веома  битан  пројекат  завршен  је  1991. године, а  то  је  изградња фискултурне сале. Сала је опремљена за квалитетно и несметано извођење наставе физичког васпитања, а  уједно се користи  и за  потребе  локалних  спортских клубова. Поред  терена, она поседује и трибине за гледаоце, свлачионице са тушевима и теретану. У поподневним и вечерњим часовима за тренинг је користе школски одбојкашки тимови.

 

   

У   периоду  од  2008 – 2014. године  грађена   је  сала  за  борилачке  спортове. Градска управа града Зрењанина  је  овим  пројектом  желела  да  унапреди  још једну делатност, која  ће  младима обезбедити  боље  услове  за  рад, спорт  и  забаву.

 

   

Предшколско  васпитање  и  образовање  у  оквиру  школе  остварује  се  од  1967 / 1968. године. Предшколци  имају  посебну  просторију  у  којој  бораве, уче  и  друже се.  Данас,  у  школи  постоје  две  групе  предшколског  узраста :

  • деца узраста  од  4 – 5,5 година   и
  • припремно – предшколска група.

   

Ученицима  је  на  располагању   и   библиотека  која  поседује  велики  број  књига прилагођених потребама наставника  и  ученика. Читаоница  је доступна свима  који  имају   потребу  да   истражују  и  стичу  нова  знања.

 

   

Како  бисмо  ишли  у  корак  са  тенденцијама  друштва  и  потребама савремене  наставе, 2010/2011. школске године  информатички кабинет  претворен  је  у „Дигиталну  учионицу“.

 

   

Циљеви  којима  стремимо  су  да  на  прави  начин  одговоримо  на  образовне  потребе  ученика  и  континуирано  подижемо  квалитет  наставног  процеса.  Са  друге  стране, желимо  да  научимо  ученике  оним  знањима  и  вештинама  уз помоћ  којих  ће  постати  узорни  чланови  друштва и  бити поносни  на  себе.