КОНТАКТ

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

ЛОКАЦИЈА

Васе Мискина, 47
23211 Клек

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

osklek@beotel.net

ТЕЛЕФОН

(023) 891 - 003

Контактирајте нас