МЕЂУНАРОДНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ГРАЂАНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕШЋУ У МОДЕРНОМ ДРУШТВУ (ICCS) 2022

Данас, 8. 4. 2022. године, у нашој школи спроведено је Међународно истраживање о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (International Civic and Citizenship Education Study –ICCS 2022). Ово међународно истраживање се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву.

ICCS истраживање се по први пут организује у нашој држави. У целој Републици Србији, у овом главном тестирању учествује 150 школа, међу којима је и наша школа.

Узорак истраживања били су ученици 8. разреда и 13 наставника који предају у овом одељењу.

Сврха ICCS је да истражи начине на које су млади спремни да извршавају своје улоге као грађани у различитим земљама. Студија се темељи на претходним IEA студијама грађанског образовања и представља одговор на нове изазове образовања младих. Она извештава о разумевању ученика и њиховим знањима на тесту, као и њиховим ставовима и схватањима који се односе на цивилно и грађанско образовање. Извештава, такође, о праксама подучавања ученика, техникама управљања одељењем, школом, климом у школи и другим факторима који се односе на знања и ставове у области цивилног и грађанског образовања.

ICCS истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА. Реч је о независној међународној организацији која окупља националне истраживачке институције и различите владине агенције. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које је ово истраживање  уврстило  у  школски календар.

Особа задужена за спровођење истраживања у нашој школи (школски координатор) била је педагог Јелена Кецман, док је дежурни наставник (тест администратор) била васпитачица Сандра Вујасин.

Хвала свим ученицима и наставницима који су учествовали у истраживању и тако значајно допринели остваривању циљева ICCS-а 2022, који се односе на унапређење квалитета цивилног и грађанског образовања ученика у Републици Србији.

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 2022. ГОДИНЕ

У суботу, 05. 03. 2022. године у нашој школи одржаће се окружно такмичење из физике. Такмичење почиње у  10 часова и трaje 120 минута.

Како би се на време обавиле све потребне припреме, учесници би требало да стигну најкасније до 9:30 часова. Скуп је у школском дворишту. Ученици морају понети потписану изјаву о сагласности родитеља/старатеља.  

Ове године  на окружно такмичење пласирало се укупно 88 ученика из 4 округа.

Молимо све учеснике да поштују мере безбедности које подразумевају : одржавање физичке дистанце (удаљеност најмање 1,5 метар), ношење маске све време од уласка у школску зграду до њеног напуштања и хигијену руку (дезинфекција руку на уласку у школу). Након завршеног такмичења ученици се не задржавају у просторијама школе и школском дворишту.

Резултатe такмичења ћемо поставити на сајт школе, а право на жалбу имају ученици који поднесу захтев пола сата након објављивања резултата, доласком у школу или телефонским позивом на број 023/ 891-003.

Свим ученицима желимо пуно успеха !

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Као што је било најављено, 23. фебруара 2020. године, у  нашој  школи се  одржало  општинско  такмичење  из  физике. 
Ранг  листу  са  именима  ученика  и  бодовима  са  такмичења  можете  видети  у  табели  која  следи : Резултати са општинског.